• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
Start | Szlaki rowerowe

Menu witryny

Szlaki turystyczne

Informacje praktyczne

Aktywny wypoczynek

Pogoda

Weather data OK
Parczew
18 °C
Szlaki rowerowe

szlak_row

Kolor

Pocz�tek

Koniec

D�ugo�� w km

czerwony

Parczew ? Bazylika Mniejsza

Sosnowica ? �cie�ka dydaktyczna ?Borek?

42,0

 Szlak Dzikiej Przyrody ? czerwony: Parczew ? Laski ? Lasy Parczewskie ? Bia�ka Sosnowica.

Rozpoczynamy od parkingu przy Bazylice Mniejszej (znajduje si� tu tablica informacyjna z map� i dok�adnym opisem przebiegu ca�ej trasy). Jedziemy Alejami Jana Paw�a II i ul. Wojska Polskiego w kierunku wsi Laski, a za ni�, w miejscowo�ci Pohulanka w�sk�, asfaltow� drog� wje�d�amy w kompleks Las�w Parczewskich. Na trasie �cie�ki (b�d� w jej pobli�u) po�o�one s� 4 rezerwaty przyrody: dwa wodno ? torfowiskowe: ?Jezioro Obradowskie? i ?Torfowisko przy Jeziorze Czarnym? i dwa rezerwaty le�ne: ?Kr�lowa Droga? i ?Lasy Parczewskie?. Po przebyciu ok. 42 km docieramy do Sosnowicy.

Trasa wyznaczona przez cz�onk�w Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Regionalnego w Parczewie.

Rowerowe trasy turystyczne

Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, w ramach projektu „Rowerowa Jedynka" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, opracował 9 tras rowerowych. Ich celem jest pokazanie różnorodności kulturowo-przyrodniczej Ziemi Parczewskiej. Proponowane trasy są zróżnicowane pod względem długości oraz trudności, tak aby każdy znalazł dla siebie coś ciekawego.

Mapa szlaków rowerowych

 

Szukaj

Losowa Fotka

Przechwytywanie2.JPG

Plakaty

plakat-KFMb

pzr
plakat_-_wystawa_drka

logoprof


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie
Strona WWW opracowana przez Miejsko - Gminn Bibliotek Publiczn w Parczewie
Publikacja wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Copyright ? 2011 Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie. All Rights Reserved